แบบบ้านทรงตึก bd10803 exterior

แบบบ้านทรงตึก BD10803 Exterior

แบบบ้าน BD10803 เป็นบ้านทรงตึก ซึ่งใช้พื้นที่ในเมืองที่มีขนาดกะทัดรัดให้เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มอบความสมดุลที่กลมกลืนระหว่างการอยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูงและพื้นที่สีเขียว เป็นการรวบรวมแนวทางสถาปัตยกรรมที่ก้าวหน้าซึ่งตอบสนองต่อความท้าทายของสภาพแวดล้อมในเมืองร่วมสมัย Detail บ้านทรงตึก BD10803 Exterior […] Read More